Gayrimenkul Sermayesinin Geri Kazanımı

Gayrimenkul Kıymetler Borsası

Gayrimenkulün menkulleşmesi

Sıkça Sorulan Sorular

Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz.

Gaboras Nedir?

Yüksek teknolojik altyapısı, big-data hakimiyeti ve işleme alt yapı gücü ile tüm iş ve işlemleri tek bir platformda toplanmış dünyanın en ileri Gayrimenkul Kıymetler Borsası dır
1

Varlık Yönetimi

Gaboras, Tapularınızı veya Tapu Üzerinde tesis edilmiş hakları(ipotek, teminat vb) varlık olarak niteler ve kabul eder. Bu durumda Tüm varlıklarınızı kolayca tek bir sistem üzerinden izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Gaboras üzerinden Tek bir gayrimenkul yönetileceği gibi binlerce gayrimenkul de yönetilebilir.

2

Varlık Takibi

Big-Data üzerinden statik ve dinamik veri akışlarıyla çalışan Varlık Sistemi’ne; ilgilileri tarafından tanıtılan ve kaydı yapılmış varlıklar hakkında 7/24 bilgi alınabilmektedir. İsteyen varlık sahipleri, varlıkları ile ilgili konu başlıklarından gerekli ve yeterli bilgiye çoklu dil desteğiyle erişebilirler.

3

Güvenli İşlem

Oluşturulacak Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nda, GABORAS üzerinden tüm gayrimenkul iş ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, ipotek tesis etme, teminat verme, hasılat paylaşımı, kat karşılığı, parselasyon ve hisselendirme vb.

3

Konumsal İşlem

Gaboras Spatial Exchange Platform üzerinden m2 ve konum temelli işlemler yapılabilecektir. Tüm bunları takip edebilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Buna göre bilgiler konumsal olarak; Bölgesel-İl-İlçe ve Mahalle ile 1km X 1km ye kadar veri doğrulama hassasiyetindedir.


Hakkımızda

Kültür ve coğrafyamıza ait geçmişten geleceğe taşınacak miras değerlerimiz, proje ve alt yapı uygulamalarının ortaya koyduğu büyük dönüşümler, ülke genelinde sahip olduğumuz taşınmaz varlık temelli potansiyel güç ve kaynaklar, ulusal ve global liyakata, AR-GE ve yenilikçi bilgi teknolojilerine dayalı sinerjileri; kısaca tümünü Gayrimenkul Kıymetler Borsası, bilgi ve teknolojisiyle seferber etmeyi; 2023 Hedeflerini yakalayacak ekonominin katma değeri yüksek motor gücü olarak görüyoruz.

Türkiye’nin %16 ile açık ara en büyük sektörü olan gayrimenkulün süreçlerini şeffaf ve güvenilir bir platformda tüm paydaşlar için ortak borsa haline getirilmesi temel hedefimizdir.

GABORAS, en iyilerle Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın başarısına odaklıdır. İçinde yer aldığı ve desteklediği çok sayıda taşınmaz ve değer inavosyonu odaklı AR-GE projeleri bulunmaktadır. Bunlar tümüyle veri işleme ve taşınmaz Big-Data’sı üzerine yoğunlaşmıştır.

Big-Data; konumsal veri analitiğinin yöntem tasarımında (qualitative, quantitative, triangulation); veri kaynağı üzerinden mekânsal sistem içerisinde statik veri kaldıraçlaması (çeşitlilik= variety, hız= velocity, hacim=volüme vb.) çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca; konum bilgisine dayalı veri tarama, hız performansını parametrik irdeleme, konum bilgisine dayalı çoklu statik ve dinamik veri kaynağından hiyerarşik olarak veri süzme, konum bilgisine dayalı data/ sinyallerinin akıllı ve asimetrik olarak işlev kazandırılarak 2. konum bilgisine yönlendirilmede parametrik analizlerin, konum bilgisini işleyen yazılım, database işletim sistemi ve donanımlarını öğrenen makina/yapay zeka algoritmasına dönüştürülmesi sayesinde Big-Data Değer Haritaları’nın oluşturulması, güven otoritesi mekanizmalarına dönüştürülmesi, ticarileştirilmesi, statik ve dinamik veri kaynaklı “kentsel risklerin sınıflandırılması, öncelikli risk sektörlerinin saptanması, saptanan risklerin tehditleri gerçekleşmesinden önce yönetilmesi, sektörel kalkınma odaklı veri analitiğinde kullanımı, Gayrimenkul Kıymetler Borsası veri analitiğinin oluşturulması, database-işletim ve algoritmik sistemlerin tasarımı, grid ve coğrafik tanımlı sınırlardaki gelişmişlik Değer Similasyonlarının Borsalaştırılması vb. sayılabilir.

Ayrıca GABORAS, gayrimenkul sektöründe alanında en iyiler arasında yer alan ve sektörde faaliyet gösteren 25’e yakın kuruluş ile hizmet, liyakat, teknoloji ve know-how desteği almaktadır.

Dünyanın en büyük Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın kurulması, teknolojisi, ulusal-bölgesel-global altyapı hizmetlerinin verilmesi ve işletilmesi. İstanbul merkezli yakın coğrafyadan başlayarak tüm dünyaya platform olarak yaygınlaştırılması.

İstanbul-Türkiye merkezli coğrafyada ulusal-bölgesel-global ölçeklerde varlık temelli potansiyel güç ve kaynaklar için güvenli platformlar ve güven otoritesi oluşturarak derecelendirme raporları yayınlama ve değer endeksleri sunma, taşınmaz ve değer atama sistemlerini entegre etme, dağınık durumda ki bilgilerin ve hizmetlerin GABORAS çözüm ortakları tarafından geliştirilen 7/24 erişilebilir elektronik ortamda toparlanması ve tüm ilgili paydaşların bu platformda varlık depolama, varlık yönetimi, varlık takibi, gayrimenkul alım-satım-kiralama, ihale, hisse alma, satma, ipotek, rehin tesis vb. faaliyetlerin yürütülmesi vb. işlemler için güvenli bir ortam sağlanması.

Sektörel izleme, ölçme, değerlendirme alanımıza giren, ülke dinamiklerinin sağladığı potansiyel fırsatlar, büyük proje ve altyapıları, yeni ulaşım odak ve ağları, yeniden yapılandırma ve kentsel dönüşüm trendleri, sektörel gelişmeler, turizm hedef ve trendleri, vb. konuların harekete geçirdiği değer değişimlerini anlık değer simülasyonlarını hesaplayarak görselleştirme, mekansal endekslere dönüştürmek. Taşınmaz varlık değerlerinde ve endekslerinde oluşan fırsat ve risk analizlerini karar süreçlerine ve yatırım ortamlarına taşımak. Şeffaf, güvenli bir platformla piyasa verileri sunma, başta Türkiye ve İSEDAK ülkelerinde; gayrimenkul kıymetlerin borsalaşmasına, AR-GE ve teknolojik destek sağlamada, sektörel alanda bölgesel ve global oyuncu olmaktır.

İletişim

Haberler

18 11 2018

Tapuya özel borsa

Gayrimenkulde dijital bir devrim başlıyor. Sektörün borsalaşmasıyla birlikte vatandaş artık tapusunu, evinin değerini, üzerinde tahsis edilmiş hakları tek bir sistem üzerinden izleyebilecek.

Detaylar..
19 11 2018

Güvenli 7/24 Dijital Alım Satım Platformu Kuruldu

MÜSİAD tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili doğrulanmış ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün 85 ülkede yabancıya ihracının katlanarak artması amacıyla ilk önceliği güvenli işlem platformu olan (GABORAS) kuruldu.

Detaylar..
19 Ekim 2018

Gayrimenkul Kıymetler Borsası (gkb) geliyor

Musiad gkb ile İstanbul Menkul Kıymetler borsasına alternatif sermaye piyasası oluşturmak için hazırlanıyor. Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi yanımda, gayrimenkullerin ve bunların türevlerinin de işlem görmesine yönelik Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) kuruldu. .

Detaylar..


GABORAS PLATFORMU

GOS İŞLETİM SİSTEMİ

Gaboras İşletim Sistemi(GOS) nin amacı; odağına gayrimenkulü alarak tüm süreçleri bütüncül olarak izlemektir.
Bu Süreçler İmalattan, 1. Ve 2. El Satışa veya Devire, Kredilendirmeye, Sigortalamaya Kadar Tüm Operasyonları ve İzlemeleri Kapsayacaktır..
Bu Anlamda Mevzuat, Liyakat, Teknolojik Altyapı Bilgisi ve Kurum-Kuruluşlar Arası İş Birliği Niyeti Dünya Standartlarını Yakalama ve Geçme Hedeflidir.
GOS un iş planı; oluşturacağı Güvenli Platformlara mevcuttaki hizmet ve servisleri bağlamaktır. Tüm bilgilerin tek, bağımsız ve tarafsız bir platformda toplanmasını sağlamak ve operasyonları, hizmetleri yapabilmektir.
Güvenli Alım Satım Platformun etkinliğini tüm alım-satım-kiralama ve kiraya verme süreçlerinde yapıldığı, tam güvenli platform olması ile üreteceği KIYMET DEĞER İŞLERMLERİ GOS'un Borsalaşma Sürecinde dünyanın ilk Gayrimenkul Kıymetler Borsası olacaktır.

Anlık Değer Takipleri

İl Bazında, Anlık ve Tüm Türevlerde

Tüm Hareketler İzlenebilecek
İstanbul
5 Büyük Şehir ( Ankara İzmir Antalya Bursa Adana)
25 Büyük Şehir
Tüm Türkiye

Tüm İşlemler Tek Platformda

Türkçe İngilizce Almanca Arapça Rusça

Alım - Satım
Kiralama - Kiraya Vermeİ
Kredilendirme - Sigortalama
İpotekleme - Anlık İpotek Takipleriİ
...

Şehir ve Proje Değerler Takibi ve Alım-Satım Operasyonları

Anlık
Proje Performansları Takibi
Şehir Performansları Takibi
İlçe Performansları Takibi
Mahalle Performansları Takibi


Karar - Zarar, Beklenti Karşılaştırmaları

Şeffaf ve Tarafsız

Periyodik Raporlamalar
Anlık Raporlamalar

İmalat Öncesi Anı Sonrası Takipler

Gerçek Zamanlı ve Mekanlı ERP & CRM Borsa Entegrasyonları

İmalat Sonrası Bulut Üzerinden Garanti Takipleri
Proje Bulutu Bazlı Süreç Denetimi
Canlı İzlenebilir İmalat Süreçleri

Değer Takipleri

Yerli ve Milli Yazılımlar

Big-Data ile Bütüncül İzleme
Öğrenen Makinalar İle İyileştirme Süreçleri
Yapay Zeka İle Takipler
n Boyutlu Blockchain Kriptolama
İleri Düzey Yerli Siber Güvenlik

140+

Geliştirici

1.280K+

Test Varlığı

24K

Operasyon

13dk

Güncelleme

Liyakat Takımımız

Card image cap
Lütfi ALTUN
Mim. Mevzuat &Planlama
Card image cap
Mithat Bülent ÖZMEN
Ekonomist / Akademisyen
Card image cap
Tayfun ÖZKAN
Ekonomist / Portföy
Card image cap
Mitat Şahin
Bankacı-Ekonomist
Card image cap
Bekir Yener YILDIRIM
Ekonomist / Fon Yönetimi
Card image cap
Tuğra Gönden
İnş Muh./ Developer
Card image cap
Burhan ÖZDEMİR
Proje Yönetimi
Card image cap
Abdülsamet TEMEL
Yapı Denetimi
Card image cap
A. Serdar İBRAHİMCİOĞLU
Teknoloji Yönetimi
Card image cap
Hakan Gümüş
Ş. Böl. Pl./ Developer
Card image cap
Gökhan Yıldız
İnş Muh./ Developer
Card image cap
Kağan Gümüş
Endüstri Müh./ Security
Card image cap
Hakan Kayaaslan
Hukuk
Card image cap
Yusuf Varlı
Akademisyen / Ekonomist
Card image cap
Ömer Turkoğlu
Ş. B Pl./ Algorithm cr.
Card image cap
Barış Çakmak
Bankacı-Ekonomist
Card image cap
Güven YAVUZ
Ekonomist - Mülk İhracı
Card image cap
Dr. Özgür GÜNAY
Bankacı-Ekonomist